Już w najbliższy piątek, 12 lutego, rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw COVID-19. Na terenie Powiatu Stalowowolskiego będzie prowadził je Powiatowy Szpital Specjalistyczny, który jest tzw. szpitalem węzłowym.

Rejestracja dla nauczycieli oraz pracowników oświaty niebędących nauczycielami, którzy będą mogli zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności, rozpoczęła się 8 lutego. Co ważne, nie muszą oni wypełniać żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać SMS. Wystarczy, że każdy zainteresowany zgłosi się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformuje o chęci zaszczepienia się. Formularz wypełnia za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO, opiekunowie i pracownicy żłobków poprzez formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informację, kiedy ma przyjechać na szczepienie. W dniu wyznaczonego terminu musi pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni:
– nauczyciele wychowania przedszkolnego,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa w przedszkolu,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej),
– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
– nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno- pedagogicznych,
– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Zgodnie z rekomendacją działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Mamy informację, że w tym tygodniu otrzymamy preparat firmy AstraZeneca w ilości wystarczającej do zaszczepienia pierwszych 100 nauczycieli z powiatu stalowowolskiego. W najbliższych dniach powinny do nas trafić kolejne partie tej szczepionki. Aby proces szczepienia pracowników oświaty przebiegł płynnie, przygotujemy dla nich osobne stanowisko- mówi Grzegorz Czajka, dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Na rządowych stronach internetowych można znaleźć informację, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, odstęp pomiędzy obiema dawkami powinien wynosić 28 dni. Preparat firmy AstraZeneca składa się z innego wirusa (z rodziny adenowirusów), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen umożliwiający wytwarzanie białka z SARS-CoV-2. Preparat nie zawiera samego wirusa i nie może powodować zakażenia COVID-19.