Zwrot kosztów przejazdów

przez

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Na podstawie art. 30 ust.…